Preview mode

Podrška za Windows 7 je završena 14. januara 2020. godine, a za Office 2010 je završena 13. oktobra 2020. godine.
SADA JE PRAVO VREME DA PREĐETE NA OFFICE HOME AND BUSINESS 2019

Obavite poslove sa Office 2019

Za klijente koji nisu spremni za cloud, Office 2019 je sledeća lokalna verzija Word-a, Excel-a, PowerPoint-a, Outlook-a, Project-a, Visio-a, Access-a i Publisher1-a.

Pogledajte šta je u Office 2019Pojednostavite vaš posao

Lakše upravljajte vremenom, elektronskom poštom i kontaktima pomoću funkcija kao što su Focused Inbox, rezime karticama za putovanja i isporuke u Outlook-u i Focus Mode u Word-u.

Nabavite klasične verzije Office aplikacija

Office 2019 Word

Lakše za oči sa Crnom temom za Word, Excel i PowerPoint. Office 2019 nudi dodatne funkcije za učenje i alate, naslove, audio opise, prevođenje teksta u govor i kao i poboljšana pristupačnost.

Office 2019 Excel

Office 2019 Excel obogaćuje vaše prezentacije sa boljim skaliranjem, novim tipovima grafikona i više elemenata dizajniranih da idenifikuju uvide, trendove i mogućnosti iskorišćavanja vaših podataka. Plus, korišćenjem vizuelnog tipa grafikona, TmeLine, možete prikazati niz događaja u hronološkom redosledu tokom linearnog napredovnja vremena.

Office PowerPoint 2019

Office PowerPoint 2019 podstiče bogatiji i dinamičniji doživljaj prezentacije uključujući stvaranje jednostavnih kinematskih pokreta, primenjivanjem pokreta 3D objekata u vašim slajdovima, dok istovremeno možete preskakati između sekcija redosledom kojim odlučite jednostvnim potezom olovke*.

Office 2019 Outlook

Office 2019 outlook nudi nove uzbudljive inteligentne funkcije koje vam omogućavaju da postignete više, uključujući isticanje ključnih kontakata dodavanjem simbola @ pored njihovog imena u sadržaju e-mail-a ili stavke u kalendaru, potvrđivanje putničkih rezervacija i isporuke paketa sa lakoćom, dok fokusirani inbox pomaže u određivanju prioriteta vaših e-mail-ova.2

Product Q&A

Koja je razlika između Office 2019 (jednokratna kupovina) i Office 365 (pretplata)?

Kako da znam da li moj PC ili Mac može da pokrene Office 2019?

Na koliko uređaja mogu da instaliram Office 2019?

Mogu li ljudi sa starijim verzijama Office-a da otvore dokumenta koja sam kreirao u Office 2019?

Šta je Microsoft nalog i zašto mi je potreban za Office 2019?

Kako da budem siguran da uvek imam najnovije Office aplikacije?

Kako da znam da li moj računar/mobilni uređaj/pretraživač moze da pokreće Office?

Da li mi je potreban pristup internetu kako bih pokrenuo Office?

Kako da preuzmem, instaliram, ponovo instaliram, aktiviram ili ažuriram Office?

Mogu li judi koji koriste Office starijih verzija da otvore dokumenta koja sam ja kreirao koristeći Office 365 ili Office 2019?

1 Project 2019, Visio 2019, Access 2019, i Publisher 2019 su samo za Windows. Korisnici Office 2019 će dobiti pristup OneNote-u.
2 Outlook 2019 je uključen sa Office 2019 Professional i Office 2019 Home i Business.
Dostupnost aplikacija zavisi od uređaja/jezikla. iOs i Android zahtevaju odvojeno preuzimanje aplikacija.