PIN Soft world Srpski

VIZIJA i MISIJA

PIN Vizija i Misija

MISIJA
Naša misija je da ispunjavamo ali i utičemo na zahteve tržišta informatičke opreme i potrošačke elektronike i da, zajedno sa partnerima, omogućimo krajnjim kupcima izbor iz izuzetno široke ponude.

Proizvodi su dostupni odmah, kroz različite prodajne kanale, po konkurentnoj ceni, uz kompletnu logističku i servisnu podršku.

VIZIJA
Naša vizija je da budemo dominantan distributer informatičke opreme i potrošačke elektronike, usklađujući ponudu sa potrebama naših klijenata i tržišnim kretanjima, poštujući najviše principe savremenog poslovanja.

Kompanija PiN Computers se bavi distribucijom informatičke opreme i potrošačke elektronike, kao i pružanjem dodatnih usluga, pre i nakon same prodaje. Sedište firme je u Novom Sadu, gde je i osnovana 1997. godine, a značajnu ulogu u poslovanju ima i ogranak u Beogradu.
PiN Computers je od osnivanja gradio svoju poziciju na tržištu oslanjajući se na činjenicu da uspeh preduzeća zavisi od talenta, veština i stručnosti zaposlenih i njihove sposobnosti da funkcionišu kao tim usmeren ka ostvarenju vizije.