PIN Soft world Srpski

USLUGE

Uslužne delatnosti kojima se bavimo smatramo neodvojivim delom našeg poslovanja. Naša poslovna filozofija podrazumeva da svojim partnerima pružimo kompletnu uslugu - da savetima, kompletnim i preciznim informacijama i drugim vrstama podrške unapredimo njihovo poslovanje, efikasnost i profitabilnost.

PiN Computers klijentima distribuira opremu, servisira je i pruža logističku podršku. Uz to, naši stručnjaci kontinuirano sprovode edukativne programe koji su namenjeni klijentima radi upoznavanja sa novim tržišnim trendovima i proizvodima, ali i obuci u njihovom korišćenju. Poslujući kao stalna veza između proizvođača i klijenata, organizujemo predavanja i obuke koje vode domaći i strani predavači, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima.

Značajan deo uslužnih poslova predstavljaja i kompletna podrška prodaji. Ona podrazumeva širok obim poslova - od proizvodnje i distribucije propagandnog materijala do organizacije različitih događaja na prodajnim mestima, kao i obuke o veštinama prodaje.

Transparentnost u poslovanju je jedna od naših osnovnih poslovnih postulata. Zbog toga su klijentima, u bilo koje vreme, on line dostupni precizni podaci o našim zalihama, uporednoj ponudi proizvoda, najavi dolaska novih zaliha i promotivnim akcijama koje su u toku ili ih tek planiramo. Na taj način omogućavamo klijentima da planiraju, kao i da ostvare znčajne popuste i druge pogodnosti tokom kupovine.

pin distributions
Distribuciji, kao osnovnoj delatnosti, Pin Computers pristupa sa posebnom pažnjom, a sam poslovni proces se razvija i unapređuje iz godine u godinu.

Distributivna mreža PiN Computersa pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije, uz svakodnevnu isporuku vrata-do-vrata. Ono što je veoma važno istaći jeste činjenica da se distribucija obavlja vozilima koja su deo našeg voznog parka.
pin repair
Servis je bitan organizacioni deo naše kompanije i zapošljava iskusne i pouzdane servisere, sposobne da reše probleme sa kojima se suočavaju naši klijenti.

Važno je napomenuti da servisni centri postoje u nekoliko gradova u Srbiji, što dodatno ubrzava radni proces i efikasnost.
pin logistic
Kvalitetna logistička podrška, tokom čitavog poslovnog procesa, često razdvaja uspešne i delimično uspešne kompanije. Svesni te činjenice od samog osnivanja kompanije, trudili smo se da naša logistička podrška bude najbolja i najefikasnija u datom trenutku, i da je iz dana u dan razvijamo, dopunjavamo i unapređujemo.

PiN Computers poseduje nekoliko skladišta u većim gradovima u Srbiji, ukupne površine preko 2000 kvadratnih metara.
pin education
Termin edukacija u PiN Computersu podrazumeva dva segmenta. Prvi predstavljaju periodične obuke i treninzi koji se organizuju za naše zaposlene, a drugi su konstantno informisanje, prezentacije i obuke koje PiN Computers organizuje za svoje poslovne partnere.

Obuke koje se organizuju za klijente se sprovode u saradnji sa proizvođačima i veoma često su predavači vodeći stručnjaci svetski priznatih kompanija koji našim klijentima prenose najsavremenija stručna znanja.
pin business help
Podrška klijentima je jedna od ključnih oblasti našeg poslovanja. Smatramo je izuzetno važnom u procesu izgradnje partnerskih odnosa sa svim našim klijentima.

Partnerski portal PiN Computers-a su među prvim takvim portalima razvili naši stručnjaci kako bismo ostvarili kvalitetnu on line saradnju sa klijentima. On klijentima olakšava proces planiranja, naručivanja, praćenja porudžbina i finasijskih pokazatelja, ali i proces reklamacija i servisiranja opreme.

Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /var/www/www.pinsoft.com/lang/sr/usluge.php on line 72